İdari Birimlerle Kalite Süreçlerinin Gözden Geçirme Toplantısı Yapıldı

İdari Birimlerle Kalite Süreçlerinin Gözden Geçirme Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz Daire başkanlıkları ile kalite süreçlerinin değerlendirilme amacıyla 06.11.2020 tarihinde yapılan toplantıyapıldı. Toplantıda süreçlerin yönetimi ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.