Kalite Komisyonu Toplantısı Online Gerçekleşti

Kalite Komisyonu Toplantısı Online Gerçekleşti

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemiz (KSBÜ) Kalite Komisyonu Toplantısı 29.04.2020 tarihinde üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vural KAVUNCU başkanlığında, çevrimiçi (online) gerçekleşti.

Toplantıda şu maddeler görüşüldü,

-           Toplantıda kalite danışma kurulunda görev alacak üyelerin belli kısmının belirlendi.

-           Kalite politikasının hangi çerçevede olması görüşüldü ve politika üzerinde çalışılmaya devam edilmesine karar verildi.

-           Kalite komisyonuna öğrenci temsilcisi dâhil edilmesi için gerekli koşulların üzerinde çalışılmaya devam edilmesine karar verildi.

-           Akademik ve idari personel ile öğrencilere kalite eğitiminin verilebilmesi için gerekli planlamanın yapılmasına ve eğitim içeriğinin tasarlanması için gerektiği çalışmaların sürdürülmesine karar verildi.

-           “Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim ve Kalite Güvencesi Sistemi” hakkında Yükseköğretim Kalite Kurulunun yayınlamış olduğu metin hakkında komisyon üyelerinin bilgilendirilme yapıldı.

-           Uzaktan eğitim sürecinin memnuniyet düzeylerinin ölçebilmek amacıyla ders veren akademisyenlere ve öğrencilere yönelik memnuniyet anket uygulanmasında neler olması gerektiğine dair bilgi ve fikir alışverişinde bulunarak dilek ve temennilerle sona erdi.