Üniversitemiz Memnuniyet Anketlerinin Analiz Sonuçları

Bu analiz, üniversitemiz akademik ve idari personel ile öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, üniversitede yürütülen faaliyetlerin akademik personelin gözünden değerlendirilmesi, varsa eksik yönlerinin tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bu önerilerin iyileştirme sürecine dahil edilerek eğitim-öğretimin verimliğinin arttırılması amacıyla yapılmıştır.

Analiz sonuçları için;

2020 Memnuniyet Anketi Anazlizi Akademik Personel

2020 Memnuniyet Anketi Analizi İdari Personel

2020 Memnuniyet Anketi Analizi Öğrenci

23 Şubat 2021, Salı / 20 defa okundu.